sábado, 25 de febrero de 2012

Justificació i intencions del blog


El fet de conèixer la història d’un poble és imprescindible per a comprendre’l i, alhora, conèixer la gent. Només així podem estimar el lloc i els habitants. I només així podem protegir la seva cultura.

No s’estima allò que es desconeix. Podem sentir estimació per altres cultures, per altra gent, però el grau d’estima, si existeix, serà ínfim si el comparem amb el sentiment que ens uneix amb la gent del voltant. L’estima, doncs, és el resultat, no sols del contacte, sinó del coneixement del proïsme. Açò explica per què els vincles d’amistat i amor tenen més qualitat entre familiars o entre veïns que entre individus d’altres llocs que no es coneixen. Per això, en referir-nos als habitants d’alguna ciutat llunyana, valorem la quantitat d’individus i no els seus noms propis. No tenim la mateixa sensació quan ens diuen que han mort dues persones en un accident a La Xina que si eixes persones són els nostres amics Joan i Carles, ni de bon tros. Joan i Carles no en són dos, són Joan i Carles. Dos Xinesos, però, sols representen el número dos, malauradament. 
De la mateixa manera, només el fet de conèixer el nom d’un objecte és suficient per a valorar-lo i, si escau, estimar-lo amb més intensitat que si no en sabem res. Hom no contemplarà igual una pintura desconeguda que si coneix el nom i l’autor, per exemple. Hi ha prou amb dir que tal obra és de tal autor o que es diu de tal manera perquè el neòfit es fixe en ella i comence a apreciar-la. Sens dubte, el fet de saber el nom d’algú o d’alguna cosa ens ajuda a estimar-lo.

Per tot açò, la recerca de les arrels d’un poble és una tasca imprescindible perquè s’estime. Saber d’on venim és necessari per a gaudir d’un elevat grau d’autoestima i, a més, perseverar en la construcció d’un món propi i singular dins de la pluralitat mundial.

En aquest cas, la tasca és posar a l’abast dels borrianencs la història de les nostres falles. Aquesta festa, no sols és un passatemps, sinó que, en les entranyes, protegeix un vessant cultural força interessant. A banda dels efímers monuments, hi ha la història del poble des del punt de vista de qui l’ha viscuda, no dels distants historiadors. Hi ha també literatura, amb autors de prestigi i poetes eficaços, obres d’art de tot tipus, experiències entranyables, i, en definitiva, una manifestació cultural que no és sinó l’aliment que nodreix les nostres conviccions borrianenques.


Aquest blog naix amb la intenció de divulgar els fets fallers perquè, tal com hem argumentat, ens ajuden a estimar més encara la nostra cultura.

No hay comentarios:

Publicar un comentario